You cannot see this page without javascript.

Home        |        Login        |        ENGLISH

tt1_on.gif tt3_off.gif tt4_off.gif
일정시작 : 2017-03-08 (수) 
선택시간 : 10:30,11:00,11:30,14:30,15:00,15:30 
구분 : 수업 
이름 : 학부사무실 
연락처 : 062-715-3176 

SMSE 대학원 수업(512호)
- 2교시(10:30~12:00): 고분자 합성 특론(이재석 교수)
- 4교시(14:30~16:00): 생체조직공학(태기융 교수)

엮인글 :
March 2017
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Sun 日
Mon 月
Tue 火
Wed 水
Thu 木
Fri 金
Sat 土